fbpx

Automatikk for røyksugere

Styringssystem rØyksugere

. . . det finnes flere forskjellige typer. Se beskrivelsene under for å finne hvilket styringssystem som passer best i din bolig

EFC15 eller EFC16

efc-16-125x125Manuell styring. Skal monteres av installatør. Denne styringen gjør det mulig å regulere røyksugerens hastighet trinnløst.

EFC16 er en manuell styring som regulerer hastigheten på Exodrafts røyksugere (1x230 V) i forbindelse med ildsteder for fast brensel – for eksempel peiser, vedovner og fastbrenselkjeler.

Med en EFC16-styring kan skorsteinstrekken reguleres og fungere manuelt uavhengig av vind- og værforhold.

Styringen har en På/Av-knapp og en lysdiode som lyser under drift. Jo lenger knappen skrus mot høyre etter at den har passert på/av-punktet, jo langsommere går røyksugeren.

Til styringen EFC16 skal det monteres en servicebryter REP-AFB på skorsteinen. Kun en autorisert elektroinstallatør har lov å tilkoble denne.

Veiledning EFC16

EFC18

efc-18-125x125Automatisk styring med temperaturføler. Skal monteres av installatør. Denne styringen gir mulighet for å starte/stoppe røyksugeren avhengig av røykgasstemperaturen i skorsteinen.

EFC18 er en manuell/automatisk styring for regulering av Exodrafts-røyksugere. Den leveres med en temperaturføler. Med en EFC18 styring vil røyksugeren starte automatisk ved en bestemt temperatur. Når temperaturen i skorsteinen faller ned under innstilt temperatur, sørger styringen for at røyksugeren fortsetter å gå i 45 minutter for å sikre at det ikke kommer røyk inn i huset.

Ved manuell start settes røyksugerens hastighet først på maksimum. Deretter regulerer den automatisk ned til det innstillingsnivået som ble brukt sist. Det betyr at man får kraftig trekk i opptenningsperioden, noe som gjør det lettere å tenne opp. Ved gjenfyring kan du – bare ved å trykke på styringen – få røyksugeren til å øke hastigheten til maksimum i 3 minutter. Deretter faller den tilbake til tidligere innstilt nivå av seg selv.

Til EFC18-styringen skal det monteres en servicebryter REPSW2x16 på skorsteinen. Kun en autorisert elektroinstallatør har lov å tilkoble denne.

Veiledning EFC18

EBC20

ebc-20Automatisk og avansert sikkerhetsautomatikk for enkelt- eller flerkjelanlegg og andre installasjoner der flere varmekilder er koblet til samme skorstein.

Automatikken holder et fastsatt undertrykk i skorsteinen. Dersom undertrykket ikke kan opprettholdes, slukkes fyringsanlegget.

EBC20 er en automatisk styring for kjelanlegg og andre installasjoner der flere varmekilder er koblet til samme skorstein. Styringen overvåker og sikrer en bestemt trekk ved å regulere til et konstant undertrykk. EBC20-styringen er forsynt med inn- og utganger til to kjeler. Ved hjelp av en ES12 reléboks kan antallet økes ved flerkjelanlegg.

Når kjelanlegget eller varmeanlegget startes opp, starter røyksugeren opp på full hastighet. Først når styringen måler at det er tilstrekkelig trekk, ”frigis” kjelen/kjelene. Det betyr at det alltid er den nødvendige trekk når det startes opp. Det gir de beste betingelsene for kjelene – og dermed også best driftsøkonomi.

Dersom trekken faller under innstilt verdi, blir røyksugerens hastighet regulert til trekken er i orden igjen. Dersom det ikke er mulig, kobles kjelene/varmeanlegget ut. Det skjer først etter en forsinkelse på 15 sekunder for å unngå utilsiktede utkoblinger.

Det er mulig å innstille både alarmgrensen, forsinkelsestiden, forventilasjonstid og etterventilasjonstid. EBC20-styringen har samtidig ekstern inngang for pressostat eller alarm og mulighet for alarmutgang til f.eks. facility management-system.

Ved å endre i oppsettet kan EBC20 også:

  • Styre tilførselen av friskluft til kjelrommet
  • Fungere som 2-trinns regulator
  • Regulere et overtrykk

Teknisk brosjyre styring EBC20

Veiledning EBC20

EFC21

efc-21-125x125Automatisk styring av avtrekket fra åpne gasspeiser. Styringen er CE-merket. Det betyr at den er godkjent i henhold til gassdirektivet.

EFC21-styringen er utviklet til bruk med åpne gassfyrte ildsteder utstyrt med en Exodrafts gassrøyksuger type RSVG, RHG eller RSHG.

Automatikken overvåker avtrekket i skorsteinen via flowmåleren i røyksugeren. Gassen til ildstedet frigis først når trekken i skorsteinen er tilstrekkelig. Dersom trekken faller ned under innstilt verdi, slås gasstilførselen av automatisk.

EFC21-automatikken er godkjent i henhold til gassdirektivet og er CE-merket.

Teknisk brosjyre styring EFC21 og 25 til gass

Veiledning EFC21 + EFC25 (dansk)

EFC25

efc-25Automatisk styring av avtrekket fra åpne gasspeiser med elektronisk tenning.

Gassbrenneren kan styres i to trinn ved hjelp av fjernkontrollen. Styringen er CE-merket. Det betyr at den er godkjent i henhold til gassdirektivet.

EFC25-styringen er utviklet til bruk med åpne gassfyrte ildsteder utstyrt med en Exodrafts gassrøyksuger type RSVG, RHG eller RSHG.

Automatikken overvåker avtrekket i skorsteinen via flowmåleren i røyksugeren. Gassen til ildstedet frigis først når trekken i skorsteinen er tilstrekkelig. Dersom trekken faller ned under innstilt verdi, slås gasstilførselen av automatisk.

EFC25-automatikken er godkjent i henhold til gassdirektivet og er CE-merket.

Til EFC25 skal det brukes en røyksuger for gass og en servicebryter.

Det følger en fjernkontroll med EFC25-styringen. Fjernstyringen kan også brukes til å styre høy/lav flamme dersom brenneren i gasspeisen er forberedt for dette.

Teknisk brosjyre styring EFC21 og 25 til gass

Veiledning EFC21 + EFC25 (dansk)

EFC35

efc-35-125x125Manuell styring. Skal monteres av installatør. Denne styringen gjør det mulig å regulere røyksugerens hastighet trinnløst på modellene RSV16, RSV315 og RSV400.

EFC35 er en manuell styring som regulerer hastigheten på Exodrafts røyksugere type RSV16, RSV315 og RSV400 (1-faset).

Med en EFC35-styring kan skorsteinstrekken reguleres og fungere manuelt uavhengig av vind- og værforhold.

Styringen har en På/Av-knapp og en lysdiode som lyser under drift. Jo lenger knappen skrus mot høyre etter at den har passert på/av-punktet, jo langsommere går røyksugeren.

Til EFC35-styringen skal det monteres en servicebryter REP-AFB på skorsteinen. Kun en autorisert elektroinstallatør har lov å tilkoble denne.

EW41

ew-40-125x125Trådløs styring med løst betjeningspanel i flott design som du fort og enkelt kan installere selv.

Inkl. temperaturføler som gir mulighet for å starte/stoppe røyksugeren avhengig av røykgasstemperaturen i skorsteinen.

Trådløs styring med løst betjeningspanel i flott design. Du kan lett installere det selv. Sammen med den tilhørende temperaturføleren gir denne styringen flere muligheter – bl.a. start/stopp styrt av røyktemperaturen i skorsteinen og alarm dersom røyktemperaturen blir for høy. Dessuten kan den signalere når det er behov for gjenfyring.

Rekkevidden til trådløse komponenter kan være begrenset av fysiske årsaker. Du kan kjøpe en signalforsterker (en såkalt ’repeater’) dersom det skulle være bruk for det.

Trådløs installasjon
EW41-løsningen fra Exodrafts CDT er ytterst fleksibel. Den er trådløs, og du kan installere den selv.

Løsningen består av en røyksuger på skorsteinen. Røyksugeren betjenes fra et betjeningspanel i stuen. Via radiobølger er panelet i kontinuerlig kontakt med en såkalt power-unit som installeres på skorsteinen. Power uniten fungerer samtidig som servicebryter.

Det trådløse betjeningspanelet kan plasseres fritt i hjemmet, slik at du ikke trenger å ta høyde for det når du innreder hjemme ditt.

Sikker kommunikasjon
Hvert system består av to sammenhørende enheter som ikke reagerer på signaler fra andre styringer. Dermed er det ikke fare for å komme i konflikt med babyalarmer eller ringeklokker.

De to enhetene i systemet har hele tiden kontakt med hverandre. På den måten blir avtrekket styrt svært nøyaktig.

Veiledning EW41