Image

Keramiske Foringsrør

Når velger du å rehabilitere med keramiske rør?

Rehabilitering av teglskorstein
Ved rehabilitering av en teglskorstein som er skadet av for eksempel sotbrann må man foruten å reparere skorsteinen kontrollere at tverrsnittet er riktig. Ofte skyldes unormale sot og tjærebelegg i en skorstein feildimensjonerte kanaler.

Løsningen på problemet er nedsenkningsmetoden. Dette gir deg en velisolert, rett dimensjonert skorstein, med helt slett innside. Røykgassen går fortere, kondensen forsvinner, sot og tjæreavsettingen og luftforurensningen minker. En forutsetning for god brenselsøkonomi er en rett dimensjonert kanal.

Rehabilitering av elementskorstein
Metoden benyttes til utskifting av skadde og sprukne skorsteinsforinger. Fordelen med metoden er at det kan varieres med flere dimensjoner.  De ødelagte foringsrørene vinsjes ut av skorsteinen og nye vinsjes på plass.

Feil tverrsnitt
Kondensproblemer oppstår ofte ved oljefyring, spesielt ved bytte til en mer effektiv kjele eller brenner. I de fleste tilfeller oppstår det kondens i skorsteinen på grunn av for stort tverrsnitt og at kanalen er for dårlig isolert.