Image

Tilstandskontroll av pipe

Oslo Pipesenter utfører tilstandskontroll på din pipe, enten du bor i villa eller bygård.

Har du mistante om at noe er galt, vil vi hjelpe deg med å foreta en videoinspeksjon av pipen.  Eventuelle skjulte feil og mangler vil da avdekkes, og utbedringsmetode vil bli anbefalt.

Videokontroll benyttes for å undersøke den innvendige tilstanden til alle typer piper. Sprekkdannelser, dårlige fuger, gamle synder etter ildstedsmonteringer og andre skader vil en videokontroll kunne avdekke. Vi inspiserer pipen, og lager en rapport som dokumenterer pipens tilstand med eventuelle behov for utbedringer.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud!