Image

Piperehabilitering

  • Skal du tilkople - eller har du tilkoplet - et nytt ildsted til pipa?

  • Har feieren, brannvesenet eller du funnet skader på selve pipa?

  • Er pipen mer enn ti år gammel?

Svarer du ”ja” på minst ett av disse spørsmålene, trenger pipa en overhaling. En defekt skorstein er en sikkerhets- og miljørisiko som må utbedres straks. Rehabilitering av skorstein (piperehabilitering) kan du betrakte som en viktig forsikring.

Ikke vent til det oppstår synlige skader på pipa. En rehabilitering av pipe utført av en fagmann er løsningen!

Ta konakt for mer informasjon og pristilbud!

Pipebrann, skadelig kondensvann, aggressive syrer, regn- eller smeltevann som trenger inn – dette er tøffe påkjenninger for skorsteinen. Følgen av slike belastninger kan være en utett skorstein. Når skaden er synlig ved at fuktighet har trengt gjennom skorsteinen, er det på høy tid å kontakte oss. Rehabilitering av skorstein må utføres av fagfolk med erfaring.

Piperehabilitering foregår fra taket – renslig og uten inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon.

Våre rehabiliteringseksperter har årelang erfaring og holder et høyt faglig nivå. Rehabilitering av skorstein er en fornuftig pengeplassering som øker verdien på huset. Pris på rehabilitering av pipe vil variere sterkt. Det finnes mange metoder som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blandt annet Keramiske foringsrør, Rette stålforingsrør, Fleksible Stålforingsrør og Glidestøp. Vi har også egne løsninger for skorsteinstopper og store piper. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på rehabilitering av skorstein.

Når det gjelder piperehabilitering har vi også egne løsninger for store piper og flerbrukshus. Du kan lese mer om piperehabilitering for store piper her eller hvis du er interessert i piperehabilitering for bygårder eller borettslag så er det også en egen artikkel og et eget fagområde. Er du leder av et sameie eller bygård kan du lese mer om vår kompetanse inneb rehabilitering av skorstein for sameie her.

Image