Image

Skorsteinstopper

Rehabilitering av den synlige delen av skorsteinen

Å rehabilitere en teglskorstein over taket medfører ofte et omfattende arbeid og nøye planlegging. Som regel er de gamle teglsteinspipene i veldig dårlig forfatning over tak pga vær og vind samt kondensering av røykgassene.

Oslo Pipesenter AS leverer kvadratiske rør med innvendig diameter 25x25 cm, og disse passer til 9” helsteins teglpiper. For å forenkle oppmuringen av pipen leveres ytterelementer med utvendig mål 48x48 cm. Denne løsningen sparer både tid og penger.

Hvis det er tydelige kondensskader nedover i pipen bør det senkes ned et dimensjonert foringsrør og dette må gå fra bunn til topp av pipe. Det kan fortsatt benyttes ytterelement og isolasjon fra for eksempel loft til topp av pipe.