EFC21

efc-21-125x125Automatisk styring av avtrekket fra åpne gasspeiser. Styringen er CE-merket. Det betyr at den er godkjent i henhold til gassdirektivet.

EFC21-styringen er utviklet til bruk med åpne gassfyrte ildsteder utstyrt med en Exodrafts gassrøyksuger type RSVG, RHG eller RSHG.

Automatikken overvåker avtrekket i skorsteinen via flowmåleren i røyksugeren. Gassen til ildstedet frigis først når trekken i skorsteinen er tilstrekkelig. Dersom trekken faller ned under innstilt verdi, slås gasstilførselen av automatisk.

EFC21-automatikken er godkjent i henhold til gassdirektivet og er CE-merket.

Teknisk brosjyre styring EFC21 og 25 til gass

Veiledning EFC21 + EFC25 (dansk)