Image

Rette stålforingsrør

Steel 00 er en rask og effektiv måte å rehabilitere skorsteiner på.

Skorsteinen får røyk- og gasstette kanalvegger samtidig som den oppnår syrefasthet – som er nødvendig for oljefyrte fyringsanlegg.

Når velger du rette stålforinger?

Feil tverrsnitt - kondensproblemer
Kondensproblemer oppstår ofte ved oljefyring, spesielt ved bytte til en mer effektiv kjele eller brenner. I de fleste tilfeller oppstår det kondens i skorsteinen på grunn av for stort tverrsnitt og at kanalen er for dårlig isolert.

For å opprettholde riktig temperatur på røykgassen (over kondensgrensen) i hele skorsteinens lengde, kan det være nødvendig å fylle mellomrommet mellom ”gammel” skorstein og ny foring med isolerende materiale.