EFC18

efc-18-125x125Automatisk styring med temperaturføler. Skal monteres av installatør. Denne styringen gir mulighet for å starte/stoppe røyksugeren avhengig av røykgasstemperaturen i skorsteinen.

EFC18 er en manuell/automatisk styring for regulering av Exodrafts-røyksugere. Den leveres med en temperaturføler. Med en EFC18 styring vil røyksugeren starte automatisk ved en bestemt temperatur. Når temperaturen i skorsteinen faller ned under innstilt temperatur, sørger styringen for at røyksugeren fortsetter å gå i 45 minutter for å sikre at det ikke kommer røyk inn i huset.

Ved manuell start settes røyksugerens hastighet først på maksimum. Deretter regulerer den automatisk ned til det innstillingsnivået som ble brukt sist. Det betyr at man får kraftig trekk i opptenningsperioden, noe som gjør det lettere å tenne opp. Ved gjenfyring kan du – bare ved å trykke på styringen – få røyksugeren til å øke hastigheten til maksimum i 3 minutter. Deretter faller den tilbake til tidligere innstilt nivå av seg selv.

Til EFC18-styringen skal det monteres en servicebryter REPSW2x16 på skorsteinen. Kun en autorisert elektroinstallatør har lov å tilkoble denne.

Veiledning EFC18