EFC25

efc-25Automatisk styring av avtrekket fra åpne gasspeiser med elektronisk tenning.

Gassbrenneren kan styres i to trinn ved hjelp av fjernkontrollen. Styringen er CE-merket. Det betyr at den er godkjent i henhold til gassdirektivet.

EFC25-styringen er utviklet til bruk med åpne gassfyrte ildsteder utstyrt med en Exodrafts gassrøyksuger type RSVG, RHG eller RSHG.

Automatikken overvåker avtrekket i skorsteinen via flowmåleren i røyksugeren. Gassen til ildstedet frigis først når trekken i skorsteinen er tilstrekkelig. Dersom trekken faller ned under innstilt verdi, slås gasstilførselen av automatisk.

EFC25-automatikken er godkjent i henhold til gassdirektivet og er CE-merket.

Til EFC25 skal det brukes en røyksuger for gass og en servicebryter.

Det følger en fjernkontroll med EFC25-styringen. Fjernstyringen kan også brukes til å styre høy/lav flamme dersom brenneren i gasspeisen er forberedt for dette.

Teknisk brosjyre styring EFC21 og 25 til gass

Veiledning EFC21 + EFC25 (dansk)