EBC20

ebc-20Automatisk og avansert sikkerhetsautomatikk for enkelt- eller flerkjelanlegg og andre installasjoner der flere varmekilder er koblet til samme skorstein.

Automatikken holder et fastsatt undertrykk i skorsteinen. Dersom undertrykket ikke kan opprettholdes, slukkes fyringsanlegget.

EBC20 er en automatisk styring for kjelanlegg og andre installasjoner der flere varmekilder er koblet til samme skorstein. Styringen overvåker og sikrer en bestemt trekk ved å regulere til et konstant undertrykk. EBC20-styringen er forsynt med inn- og utganger til to kjeler. Ved hjelp av en ES12 reléboks kan antallet økes ved flerkjelanlegg.

Når kjelanlegget eller varmeanlegget startes opp, starter røyksugeren opp på full hastighet. Først når styringen måler at det er tilstrekkelig trekk, ”frigis” kjelen/kjelene. Det betyr at det alltid er den nødvendige trekk når det startes opp. Det gir de beste betingelsene for kjelene – og dermed også best driftsøkonomi.

Dersom trekken faller under innstilt verdi, blir røyksugerens hastighet regulert til trekken er i orden igjen. Dersom det ikke er mulig, kobles kjelene/varmeanlegget ut. Det skjer først etter en forsinkelse på 15 sekunder for å unngå utilsiktede utkoblinger.

Det er mulig å innstille både alarmgrensen, forsinkelsestiden, forventilasjonstid og etterventilasjonstid. EBC20-styringen har samtidig ekstern inngang for pressostat eller alarm og mulighet for alarmutgang til f.eks. facility management-system.

Ved å endre i oppsettet kan EBC20 også:

  • Styre tilførselen av friskluft til kjelrommet
  • Fungere som 2-trinns regulator
  • Regulere et overtrykk

Teknisk brosjyre styring EBC20

Veiledning EBC20