Image

Skorsteinsrehabilitering i bygårder / sameier / borettslag

Rehabilitering av skorsteiener i flerbrukshus som bygårder, borettslag og rekkehus kan ofte være et stort og komplisert prosjekt. Du trenger hjelp av godkjente fagfolk. Loven sier at du må søke hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle. Dette kan du ikke søke om selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker). Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. De må ha ansvarsrett, noe de har fått gjennom sentral godkjenning eller får ved at kommunen godkjenner dem i byggesaken.

Oslo Pipesenter er en avdeling av RPV AS som har Sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for byggkvalitet. Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring fra skorsteins og byggebransjen. Dette er viktig for å ivareta boligselskapet sine interesser fra utredning av prosjektet, gjennomføring og til ferdigstillelse.

Enten du nå er eier av bygård eller leder av et borettslag trenger du en faglig samarbeider og rådgiver. Hos Oslo Pipesenter ser vi på dette som et team-arbeid hvos du som prosjektleder hos kunden spiller på lag med vår prosjektleder for å få prosjektet levert;

  1. til riktig pris
  2. til riktig tid
  3. med høyeste krav til kvalitet og sikkerhet
  4. uten for mange ulemper og hindringer i prosjektperioden

Hos Oslo Pipesenter får du

  1. Tilbud basert på befaring og analyse
  2. Riktig forhold mellom pris og kvalitet
  3. God kommunikasjon og dedikert prosjektleder
  4. Gjennomgående fokus på helse, miljø og sikkerhet

Ta kontakt, så finner vi løsningen som er best egnet for din situasjon.