fbpx

Røyksugere for gass

Det finnes fire typer røyksugere for gass: RHG, RSHG, RSVG og RSGroyksuger

De er alle sammen utstyrt med et flow-målesystem, som – sammen med styringer av typen EFC21 og EFC25 – sikrer at gasspeisen ikke tilføres gass med mindre det er tilstrekkelig trekk i skorsteinen.

RSG

RSG røyksuger for gassEn veggmontert røyksuger for gass

Røyksuger RSG for utvendig veggmontering tåler røykgasstemperaturer på opp til 180 °C kontinuerlig. Røyksugeren er laget i rustfritt stål med sentrifugalhjul, og den er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

RSG-røyksugeren er egnet til røykgass fra åpne gassystemer (peiser/kjeler). Den har en innebygd flowmåler for sikkerhetsovervåkning. Røyksuger RSG monteres på veggen.

Røyksuger RSG kan brukes til følgende systemløsninger:

Peiser og små enkeltkjeler som fyrer med gass

Røyksuger RSG finnes i tre størrelser.

 

Teknisk brosjyre RSG

Veiledning RSG

RSVG

rsvgEn rund røyksuger med vertikal avkast – dvs. røyken ledes loddrett opp

RSVG-røyksugeren med vertikalt avkast og sentrifugalhjul er egnet til røykgass fra åpne gassystemer (peiser/kjeler). Den har en innebygd flowmåler for sikkerhetsovervåkning. Røyksugeren tåler røykgasstemperatur på opp til 250 °C kontinuerlig.

Røyksugeren er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig. Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, høy virkningsgrad og lavt støynivå.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren. Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg). En RSVG røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

Teknisk brosjyre RSVG

Veiledning RSVG

RSHG

rshgEn rund røyksuger med horisontalt avkast – dvs. røyken ledes ut horisontalt

RSHG-røyksugeren med horisontalt avkast og aksialhjul er egnet til røykgass fra åpne gassystemer (peiser/kjeler). Den har en innebygd flowmåler for sikkerhetsovervåkning. Røyksugeren tåler røykgasstemperatur på opp til 250 °C kontinuerlig.

Røyksugeren er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig. Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, stor effektivitet og lavt støynivå.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren. Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg). En RSHG røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

Røyksugeren RSHG er egnet til disse systemløsningene:

Røyksugerløsninger for peiser og vedovner som fyrer med gass
Røyksugerløsninger for kjeler for fast brensel og gass

Røyksuger RSHG finnes i to størrelser

Veiledning røyksuger RSHG (engelsk)

RHG

rhg150x150En rund røyksuger med horisontalt avkast – dvs. røyken ledes ut horisontalt

RHG-røyksugeren med horisontalt avkast og sentrifugalhjul er egnet til røykgass fra åpne gassystemer (peiser/kjeler). Den har en innebygd flowmåler for sikkerhetsovervåkning. Røyksugeren tåler røykgasstemperatur på opp til 250 °C kontinuerlig.

Røyksugeren er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig. Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, stor effektivitet og lavt støynivå.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren. Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg). En RHG røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

Røyksugeren RHG er egnet til disse systemløsningene:

Røyksugerløsninger for peiser og vedovner som fyrer med gass
Røyksugerløsninger for kjeler for fast brensel og gass

Røyksuger RHG finnes i én størrelse.

Veiledning RHG