RSVG

rsvgEn rund røyksuger med vertikal avkast – dvs. røyken ledes loddrett opp

RSVG-røyksugeren med vertikalt avkast og sentrifugalhjul er egnet til røykgass fra åpne gassystemer (peiser/kjeler). Den har en innebygd flowmåler for sikkerhetsovervåkning. Røyksugeren tåler røykgasstemperatur på opp til 250 °C kontinuerlig.

Røyksugeren er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig. Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, høy virkningsgrad og lavt støynivå.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren. Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg). En RSVG røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

Teknisk brosjyre RSVG

Veiledning RSVG