PDS-boks

Pressostat for sikkerhet på enkeltkjeler. PDS-boksen er en ekstra overvåkning som kan tilkobles EBC20 for ekstra sikkerhet.