Flerfamiliehus

Exodrafts CDT's røyksugersystem - for flere ildsteder med samme skorstein

FlerfamiliehusDårlig trekk i skorsteinen er et velkjent problem ved Flerfamiliehus. Exodrafts CDT`s røyksugersystem er løsningen på dette problemet

Flere ildsteder tilsluttet samme skorstein behøver ikke å resultere i røyk i stuen.

Med Exodrafts CDT’s røyksugersystem er det mulig å opprettholde det nødvendige skorsteinstrekk uavhengig av skorsteinsdimensjonen og uavhengig av antall ildsteder tilsluttet skorsteinen.

Der finnes dog mange flerboligeiendommer hvor ildstedet ikke kan anvendes fordi trekken i skorsteinen ikke fungerer godt nok. Mange anvender ikke ildstedet fordi de har problemer med røykutslag og sur lukt fra ildstedet når det tennes opp. Problemet skyldes for dårlig trekk i skorsteinen.

Exodrafts CDT’s røykugersystem har løsningen på problemet med felles skorstein fra flere ildsteder.

Løsningen består av røyksuger og automatikk samt tilbehør. Når undertrykket i skorsteinen forandrer seg f.eks. i forbindelse med:

  • at temperaturen i skorsteinen stiger eller faller,
  • at ovnsdører eller spjeld åpnes/lukkes eller
  • at vind- og værforhold forandres,

sørger styringen for å regulere røyksugerens hastighet slik det optimale skorsteinstrekk alltid er tilstede.

Undertrykket som skapes i skorsteinen sørger for at det ikke trenger røyk og sotlukt inn i de andre leilighetene, når det fyres opp i en eller flere av ildstedene. Dermed unngår man problemer med røyk og sotlukt i leilighetene, og ildstedet kan alltid anvendes.