Videokontroll

standard_intro_tilstandskontroll

Oslo pipesenter utfører tilstandskontroll på deres pipe

Har du mistanke om noe er galt vil vi hjelpe deg med å foreta en videoinspeksjon av pipen.

Eventuelle skjulte feil og mangler vil da avdekkes og utbedringsmetode vil bli anbefalt.

Videokontroll benyttes for å undersøke den innvendige tilstanden til alle typer piper. Sprekkdannelser, dårlige fuger, gamle synder etter ildstedsmonteringer og andre skader vil en videokontroll kunne avdekke.

Nedenfor ser du en animasjon av hvordan en videokontroll fungerer.

 

Skriftlig rapport eventuelt med videodokumentasjon vil bli utarbeidet etter inspeksjonen.

tilstandskontroll-illustrastilstandskontroll_ill2tilstandskontroll_ill3tilstandskontroll_ill4