fbpx

logo Oslo Pipesenter Piperehabilitering

arbeid på taket

Skorsteinsrehabilitering i bygårder/sameier/borettslag

Rehabilitering av skorsteiener i flerbrukshus som bygårder, borettslag og rekkehus kan ofte være et stort og komplisert prosjekt. Du trenger hjelp av godkjente fagfolk. Loven sier at du må søke hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle. Dette kan du ikke søke om selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker). Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. De må ha ansvarsrett, noe de har fått gjennom sentral godkjenning eller får ved at kommunen godkjenner dem i byggesaken.

Oslo Pipesenter har Sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for byggkvalitet. Last ned vårt sertifikat her. Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring fra skorsteins og byggebransjen. Dette er viktig for å ivareta boligselskapet sine interesser fra utredning av prosjektet, gjennomføring og til ferdigstillelse.

Enten du nå er eier av bygård eller leder av et borettslag trenger du en faglig samarbeider og rådgiver. Hos Oslo Pipesenter ser vi på dette som et team-arbeid hvos du som prosjektleder hos kunden spiller på lag med vår prosjektleder for å få prosjektet levert;

a) til riktig pris
b) til riktig tid
c) med høyeste krav til kvalitet og sikkerhet
d) uten for mange ulemper og hindringer i prosjektperioden

Hos Oslo Pipesenter får du

  • Tilbud basert på befaring og analyse
  • Riktig forhold mellom pris og kvalitet
  • God kommunikasjon og dedikert prosjektleder
  • Gjennomgående fokus på helse, miljø og sikkerhet

Rehabilitering av skorstein i bygårder
Rehabilitering av skorstein i sameie
Rehabilitering av skorstein i borettslag
Rehabilitering av skorstein i rekkehus

 

Emneord: Rehabilitering av skorstein, Rehabilitering av piper i bygårder, Rehabilitering av piper i borettslag, Rehabilitering av piper i rekkehus

Kontaktskjema for bygårder, borettslag og sameier

Invalid Input

Navn på deg som foretar henvendelsen på vegne av bygård, borettslag eller sameie.

Invalid Input

Telefonnummer vi kan nå deg på

Invalid Input

Din e-post

Invalid Input

Hvem henvender du deg på vegne av? Skriv også gjerne adresse.

Invalid Input

Beskriv kort hva henvendelsen gjelder når det gjelder prosjektets innhold og omfang

Invalid Input

Har du en prosjektbeskrivelse, anbudshenvendelse eller lignende kan du legge den ved her.