Elementpiper

Forskjellige typer nye skorsteiner - her elementpipen Schiedel Solid Vent

Elementpiper fra SchiedelSchiedel Solid Vent ELEMENTPIPER med integrert tilluftskanal:

  • Tilluftskanalen og røykgasskanalen er adskilt med to lag isolasjon. Dette sikrer at røykgasser ledes bort og frisk forbrenningsluft ledes til ildstedet.
  • Lufttilførsel og røykgasser i ett system, men i separate kanaler.
  • Elementene er ferdig slemmet på 2 sider.
  • Optimal tilførsel av forbrenningsluft til ildsted via ferdigmontert tilluftsadapter.
  • Maks 2 ildsteder pr pipeløp.

Oversikt over fordelene med Schiedel Solid Vent ELEMENTPIPER:

  • Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal er et kvalitetsprodukt fra Schiedel, den ledende produsenten av innovative skorsteinssystemer.
  • Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal sikrer optimal tilførsel av forbrenningsluft til ildstedet.
  • Ferdig slemmet overflate sikrer nødvendig lufttetthet på de sidene som vender mot vegg.
  • Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal gir fleksibel innredningsfrihet takket være liten omkrets, 40 x 40 cm.
  • Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal kan benyttes til nesten alle typer ildsteder, uavhengig av inneklima.