Articles tagged with: RSV

Veiledning røyksuger RSV

EXHAUSTO røyksuger type RSV leveres standard med vinkelben, panserslange, sikkerhetsvaier samt mineralullplate som pakning for vibrasjonsfri drift. (Dessuten er det vedlagt vingeskruer, som kan monteres hvis forholdene tillater det).