Fyringstips fra Brannvernforeningen

Videoer som viser hvordan man fyrer riktig

Ivar Bjerke gir fyringstips i disse videoene fra Norsk brannvernforeningOslo Pipesenter AS viser her Norsk brannvernforening  sine tre videosnutter med fyringstips fra Brannvernforeningen. Feiermester og fyringsekspert Ivar Bjerke gir råd om riktig fyring, og hvordan man kan fyre effektivt.

I første episode forklares hva som er god ved, og hvordan man kan sjekke om veden er tørr eller fuktig. I den andre episoden forklares det hvordan et moderne rentbrennende ildsted fungerer. Her gis det også råd om hvordan man skal legge i veden. I den siste episoden vises det hvordan man forenkle opptenningen.

Fyringstips episode 1: Veden

Fyringstips episode 2: Ildstedet og ilegg av ved

Fyringstips episode 3: Fyr riktig!

Gamle eller feilmonterte skorsteiner kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er som alle andre byggevarer ikke evigvarende og svekkes etter hvert. Er du usikker på om skorsteinen er trygg, kontakt Oslo Pipesenter AS for kontroll av pipen / videofilming av pipen. Vi kan piperehabilitering!