Pipebrann

Har du pipebrann? Ring Brannvesenet 110!

Når ved og olje brenner, danner det seg sotpartikler, dvs. små korn av brennbart materiale som ikke er helt oppbrent. Endel av disse partiklene setter seg fast i pipa på vei ut, og etter en tids fyring har det dannet seg et sotlag på innsiden av pipa. Dette problemet forverres kraftig ved rå ved og dårlig trekk.

Hva er pipebrann?
Dersom dette sotlaget blir for tykt, kan sotpartiklene begynne å brenne, spesielt hvis du fyrer ekstra hardt en dag. De fleste steder i landet blir derfor pipene feiet en gang i året. Dette skjer ved at feieren børster løs sotlaget på innsiden av pipa ved spesiallagede koster. Til slutt fjerner han soten som samler seg i bunnen gjennom inspeksjonsluka nederst i pipa.

Hvor farlig er pipebrann?pipebrann2
Pipebranner varierer veldig i intensitet, alt etter hvor mye sot det var i pipa da brannen startet. Mange pipebranner blir aldri oppdaget, fordi de dør ut av seg selv nesten med en gang. Andre pipebranner igjen er voldsomme og varer i flere timer. I utgangspunktet er ikke en pipebrann farlig, men i eldre hus eller ved veldig kraftige branner kan varmen føre til at pipa sprekker, og det kan da ta fyr i selve huset. Derfor må du alltid ringe brannvesenet hvis du oppdager en pipebrann, eller ved mistanke.

Hvordan oppdager du en pipebrann?
Noen pipebranner er umulige å oppdage, siden de kan være ganske små og ufarlige. Men de litt større pipebrannene kan sees ved at gnister og noen ganger også flammer slår opp av selve skorsteinen. Dette er selvfølgelig lettest å oppdage i mørket. Når du ser gnister og flammer er det et tegn på at brannen har kommet ganske langt, og du må snarest mulig ringe brannvesenet og varsle de som bor i huset. Det er ingen grunn til panikk, men la alltid brannvesenet avgjøre om en pipebrann er ufarlig eller ikke.

Hva gjør du hvis en pipebrann oppstår?
Hvis du får en pipebrann i huset ditt, er det første du gjør å varsle brannvesenet på telefon 110. Deretter må du stenge lufttilførselen til pipa ved å stenge spjeldet. Lukk også døren til ovnen eller peisen dersom dette er mulig. Du kan også ta en tur opp på loftet for å undersøke om det er røyklukt der. Det kan bety at pipa har sprukket, og da er det fare for at det kan begynne å brenne i huset. Gi beskjed til brannvesenet om dette når de kommer. Prøv ikke å slokke en pipebrann selv. Det beste du kan gjøre mens du venter er å sette opp en stige til taket slik at brannvesenet sparer tid.

Hvordan unngår du pipebrann?
Det beste er selvfølgelig å unngå at pipebrann oppstår i det hele tatt. Fyr riktig med tørr ved og god trekk; det gjør at sotpartiklene forbrennes bedre og ikke setter seg fast i pipa. Dessuten gir dette bedre varme og mer effektiv utnyttelse av brenselet. Fyll ikke peisen for full, og bruk ikke peisen som forbrenningsovn for papir, papp og lignende.

Etter pipebrann
Det er nødvendig med kontroll av skorsteinen etter pipebrann. Kontakt din lokale Feiermester slik at en kontroll kan foretas. Er det skader på skorsteinen etter pipebrannen må skadene utbedres. Reparasjonsarbeidene vil vi hjelpe deg med. Kontakt oss i dag.