fbpx

logo Oslo Pipesenter Piperehabilitering

arbeid på taket

Oslo Pipesenter - topplatå

Sikker ferdsel på tak og trygg adkomst til pipe

Takstiger, pipeplattform og feieplatå gjør all ferdsel og arbeid på tak enkelt og sikkert!

sikker adkomstTakstiger, pipeplattformer og feieplatå utgjør viktig utstyr for sikker ferdsel på takEier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til taket.(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §2-6, andre ledd) Alle tak med helling skal ha takstige uansett taktype. I enkelte tilfeller kan det også kreves takbro, plattform eller sklisikring for adkomststigen. Dette er for at feier og brannmannskaper skal ha en sikker tilgang ved feiing, tilsyn og pipebrann. Dette skal også sikre at ikke taktekkingen skal få skader. Alle takstiger, plattformer og takbroer skal være typegodkjente.

Du kan lese mer om stigetrinn og takstiger her

Du kan lese mer om pipeplattform her

Du kan lese mer om feieplatå og topplatå her