Solid Vent

  • Nytt Pipesystem for nye byggeforskrifter

    Byggeforskriftene fra 2009 krever et pipesystem som hjelper til å spare energi

    Schiedel Skorsteiner AS lanserer Solid Vent, en skorstein som sørger for nødvendig tilluft til ildsted. Dette er et kvalitetsprodukt fra Schiedel, Europas største pipeprodusent og ledende på utvikling av innovative skorsteinssystemer. Her forteller daglig leder Geir Vernan i Schiedel Skorsteiner AS mer om pipenyheten.