fbpx

logo Oslo Pipesenter Piperehabilitering

arbeid på taket

Oslo Pipesenter - Rehabilitering av skorstein

Nytt Pipesystem for nye byggeforskrifter

Byggeforskriftene fra 2009 krever et pipesystem som hjelper til å spare energi

Schiedel Skorsteiner AS lanserer Solid Vent, en skorstein som sørger for nødvendig tilluft til ildsted. Dette er et kvalitetsprodukt fra Schiedel, Europas største pipeprodusent og ledende på utvikling av innovative skorsteinssystemer. Her forteller daglig leder Geir Vernan i Schiedel Skorsteiner AS mer om pipenyheten.

Rehabilitering av skorsteiner - Piperehabilitering

Oslo pipesenter har lang erfaring MED rehabilitering av piper

... og vet når eldre piper trenger en overhaling.

rehabilitering av skorsteiner  - piperehabilitering

1  

Skal du tilkople – eller har du tilkoplet – et nytt ildsted til pipa?

2  

Har feieren eller du selv funnet skader på pipa?

3  

Er pipa mer enn ti år gammel?

Svarer du ”ja” på minst ett av disse spørsmålene, trenger pipa en overhaling. En defekt skorstein er en sikkerhets- og miljørisiko som må utbedres straks. Rehabilitering av pipe eller skorstein (piperehabilitering) kan du betrakte som en viktig forsikring.

Ikke vent til det oppstår synlige skader på pipa. En rehabilitering av pipe utført av en fagmann er løsningen!

Synlige skader på pipa = kontakt oss i dag!

Pipebrann, skadelig kondensvann, aggressive syrer, regn- eller smeltevann som trenger inn – dette er tøffe påkjenninger for skorsteinen. Følgen av slike belastninger kan være en utett skorstein. Når skaden er synlig ved at fuktighet har trengt gjennom skorsteinen, er det på høy tid å kontakte oss. Rehabilitering av skorstein må utføres av fagfolk med erfaring.

rehabilitering av skorsteiner og piperehabilitering fra OPSRenslig montering og med minimale inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon

Piperehabilitering foregår fra taket – renslig og uten inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon.

Våre rehabiliteringseksperter har årelang erfaring og holder et høyt faglig nivå. Rehabilitering av skorstein er en fornuftig pengeplassering og øker verdien på huset. Pris på rehabilitering av pipe vil variere sterkt. Renovering av pipe og skorstein er mer enn å legge nye rør i pipen. Det finnes mange metoder som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet keramiske foringsrør, Rette stålforingsrør, Fleksible Stålforingsrør og Glidestøp. Vi har også egne løsninger for skorsteinstopper og store piper. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på rehabilitering av skorstein. 

Når det gjelder piperehabilitering har vi også egne løsninger for store piper og flerbrukshus. De kan lese mer om piperehabilitering for store piper her eller hvis du er interessert i piperehabilitering for bygårder eller borettslag så er det også en egen artikkel og et eget fagområde. Er du leder av et sameie eller bygård kan du lese mer om vår kompetanse inneb rehabilitering av skorstein for sameie her.

KONTAKTOslo Pipesenter for rehabilitering av skorsteiner i dag!

Rehabilitering av store piper

Oslo Pipesenter as utarbeider skadeårsak, prosjekterer og rehabiliterer STORE piperstore_piper*Grov befaring

*Utvidet undersøkelse

*Skademønster og årsaker

*Tilstandsrapport

*Prioriteringer og tiltak

*Utførelse

 

Kontakt oss på telefon 23 17 82 00 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi har lang erfaring og kan vise til gode referanser når det gjelder piperehabilitering av store piper. Vi kan også piperehabilitering for bygårder og sameier.

Gå tilbake til hovedartikkelen for rehabilitering av skorstein

Skorsteinsrehabilitering i bygårder/sameier/borettslag

Rehabilitering av skorsteiener i flerbrukshus som bygårder, borettslag og rekkehus kan ofte være et stort og komplisert prosjekt. Du trenger hjelp av godkjente fagfolk. Loven sier at du må søke hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle. Dette kan du ikke søke om selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker). Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. De må ha ansvarsrett, noe de har fått gjennom sentral godkjenning eller får ved at kommunen godkjenner dem i byggesaken.

Oslo Pipesenter har Sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for byggkvalitet. Last ned vårt sertifikat her. Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring fra skorsteins og byggebransjen. Dette er viktig for å ivareta boligselskapet sine interesser fra utredning av prosjektet, gjennomføring og til ferdigstillelse.

Enten du nå er eier av bygård eller leder av et borettslag trenger du en faglig samarbeider og rådgiver. Hos Oslo Pipesenter ser vi på dette som et team-arbeid hvos du som prosjektleder hos kunden spiller på lag med vår prosjektleder for å få prosjektet levert;

a) til riktig pris
b) til riktig tid
c) med høyeste krav til kvalitet og sikkerhet
d) uten for mange ulemper og hindringer i prosjektperioden

Hos Oslo Pipesenter får du

  • Tilbud basert på befaring og analyse
  • Riktig forhold mellom pris og kvalitet
  • God kommunikasjon og dedikert prosjektleder
  • Gjennomgående fokus på helse, miljø og sikkerhet

Rehabilitering av skorstein i bygårder
Rehabilitering av skorstein i sameie
Rehabilitering av skorstein i borettslag
Rehabilitering av skorstein i rekkehus