Nytt Pipesystem for nye byggeforskrifter

Byggeforskriftene fra 2009 krever et pipesystem som hjelper til å spare energi

Schiedel Skorsteiner AS lanserer Solid Vent, en skorstein som sørger for nødvendig tilluft til ildsted. Dette er et kvalitetsprodukt fra Schiedel, Europas største pipeprodusent og ledende på utvikling av innovative skorsteinssystemer. Her forteller daglig leder Geir Vernan i Schiedel Skorsteiner AS mer om pipenyheten.

schiedel-solidventDette skorsteinssystemet er utviklet spesielt for Norge hvor vi har tradisjon for å montere elementpiper direkte mot vegg av brennbart materiale, noe som for øvrig ikke er vanlig i andre europeiske land. Skorsteinen er konstruert for å tilføre nødvendig mengde luft til ildstedet og man slipper da trekkproblemer.

Ny gjeldende byggeforskrift som trer i kraft fra august 2009 går i korte trekk ut på å spare energi. Med økende isolasjon i vegger og tak samt strengere krav til lufttetthet i boligen vil det bli behov for nye skorsteinsløsninger som kan ta inn luft til ildstedet, som erstatning for ventiler i yttervegg og vinduer. Det blir også et krav om at elementpiper med yttermantel i et poreåpent lettklinker materiale skal pusses eller slemmes på alle sider gjennom hele boligen, og dette for å hindre luftlekkasje via pipeelementet.

Kombinasjonen riktig mengde luft og høy temperatur er helt nødvendig for at et ildsted skal fungere tilfredsstillende og avgi minst mulig giftige avgasser ut i det fri. Schiedel har mer enn 10 års erfaring med denne type skorsteiner i Tyskland hvor de benyttes til såkalte lavenergihus eller passivhus. Resultatet blir tette hus med et balansert ventilasjonsanlegg som ikke tar høyde for luftbehovet til eventuelle ildsteder.

De fleste moderne peisovner som produseres i dag har en tilkoplingsmulighet for direkte tilluft, plassert i nedkant bak eller under ovnen. Størrelsen på uttaket er som oftes 100mm og en flexibel slange monteres mellom pipe og ildsted. Når ovnen fyres opp trekkes nødvendig luft til forbrenningen ned via kanalen fra pipa. Forutsetningen for at dette skal fungere optimalt er at ildstedet er tett og at tilluft til forbrenningen kun tas inn via kanalen fra pipa eller utenfra. Schiedel Solid Vent har en separat kanal som fører den kalde uteluften ned til ildstedet uten å påvirke temperaturen inne i skorsteinsrøret. Mellom innerøret og tilluftkanalen er det to forskjellige lag med isolasjon som hindrer at varmen fra røykgassen varmer opp tilluften som skal trekkes ned. Hvis temperaturen på tilluften blir for høy risikerer man at den begynner å stige og ildstedet vil ikke fungere som forutsatt.

Solid Vent leveres med to sider ferdig slemmet og med et tilluftadapter ferdig montert i første element for tilførsel av forbrenningsluft. Solid Vent er dimensjonert og godkjent for tilkopling av 2 stk ildsteder pr pipeløp.

Solid Vent leveres med 30 års garanti.

Les mer om Solid Vent, eller ta kontakt med oss for mer informasjon. OPS kan piperehabilitering!